Familie, arv og skifte

Jeg bistår ved alle spørsmål innen fagområdet familie, arv og skifte.

 • Separasjon

 • Barnefordeling

 • Samværsspørsmål

 • Bidragsspørsmål

 • Opprettelse av samboeravtale

 • Opphør av samboerforhold

 • Deling/ skifte

 • Alle arverettslige spørsmål

 • Dødsboskifte

 • Opprettelse av testament

 • Arveavgift